VELKOMMEN PÅ CHRISTIANS TORV OG TIL FORENINGEN ADMIRALPARKEN AFS. 1

Vi er en lille forening med 31 andelslejligheder, og beboerne repræsenterer børnefamilier såvel som unge og ældre.

Vores ejendomsadministrator, DEAS, er repræsenteret på den årlige generalforsamling.

Den udvendige vedligeholdelse er fælles, da vi ikke har nogen vicevært - den indvendige for egen regning – men spørg bestyrelsen, hvis du er i tvivl. Der kan ikke rekvireres håndværkere på egen hånd, hvis foreningen skal betale.

Der er udarbejdet en husorden, hvor du kan orientere dig om dine pligter. Pligter kan f.eks. være klipning af hække og snerydning.

Bestyrelsen udsender årligt en græsslåningsplan, hvor du kan se, hvornår du skal slå græs på fællesarealerne.. Der er en slåmaskine og andet værktøj i fællesskuret.

Som supplement til den løbende udvendige vedligeholdelse, afholdes en årlig obligatorisk aktivitetsdag. Bestyrelsen udsender besked om tid og sted i god tid i forvejen.

Der er opsat grønne skraldecontainere både udvendigt i hjørnerne af bebyggelsen og indvendigt i fællesarearealet. Husk at de kun er til husholdningsaffald! På genbrugspladsen, som ligger langs banen ud for nr. 57, skal man sortere pap og glas og papir.

Ved indflytning udleveres nøgle til fællesskuret samt nøgle til hængelåsen ud for de store containere, hvor man afleverer storskrald, brændbart affald m.m.

Lejlighederne opvarmes med fjernvarme. Der udsendes årligt en opgørelse til de enkelte beboere. Ligeledes opgøres lejlighedernes vandforbrug årligt. Begge dele aflæses elektronisk af udbyderen.

Fælleshuset midt inde i bebyggelsen kan lejes af beboerne. Der er plads til knap 40 personer. Huset er forsynet med komfur med ovn, køleskab, opvaskemaskine, kaffemaskine, gryder, porcelæn, glas, bestik m.m. Det koster 300 kr. for 1 dag og 500 kr. for 2 dage. Kontakt Lasse i nr. 13 for at leje huset.

Vi udsender diverse referater og nyhedsbreve elektronisk, så vi beder dig om at indsende din e-mailadresse til bestyrelsen.

Her på hjemmesiden kan du finde kontaktoplysninger på bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NYHEDER

19-04-2016

www.Chrsitianstorv.dk går i luften

Vi er nu tilgengængelig både via www.Christianstorv.dk og www.Admiralparken1.dk

 

Kilk på nyheden for at læse mere.

07-03-2016

Røgalarmer

Røgalarmer øger sikkerheden i hjemmet!

 

Klik på nyheden for at læse mere

Se alle nyheder