Dokumenter

Her findes foreningens offentlige og tilgængelige dokumenter.
Siden opdateres løbende

Vedtægter & Referater

Græsslåningsplan

Affald

Husorden

Regnskaber

Køb og Salg

Vedligeholdelsesplan og byggearbejder

2022
Fælles varmeveksler: mar 2022, afkalkning i Teknikrum (Krüger Violia)
Ny plæneklipper: apr 2022
5 års syn, vinduer og døre: aug 2022 (Nick Kalmar, HMJ Byg)
Plan Vinduer – døre: sep 2022, vedligehold, smøring af gummilister (HMJ Byg)


2021
Tagrender, Nedløb: jan 2021, tagrender renset, Nedløb i nr. 1 udskiftet (Buur VVS)
Vandskade: juli 2021, skyldes et utæt ventilationsrør på taget(33). Udskiftning af installation (Schultz VVS) og skimmelrensning med attest (Hussvamp-laboratoriet)
Farligt affald: sep 2021, nu i aflåst rum, reoler, spildebakke, røde kasser (KP tømrermester)
Affaldscontainer pladser: sep 2021, 2 steder i indergård m. hvide stakitter (KP tømrermester)
Taglofter: okt 2021, loft renset for fuglereder, hvepsebo mm. (Andelsbeboere)


2020
Ny affaldsordning: start marts 2020, nye containere, grønne poser til madspild
Sandkasse: maj 2020, renoveret overdækning, montage af ’lydstråle dims’ mod katte
Kloakker inder gård: april -> 2020 gennemgang, spul, rottespærre,TV,GPS opmåling af brønde, data til landmåler (firma ATZ)
Kloakker: - aug 2020, tegninger af hoved-kloak i indergården (Landmåler XX)
Fælles varmeveksler: okt 2020, afkalkning i Teknikrum (Krüger Aquaservice)
Brønddæksler: dec 2020 alle dæksler af beton udskiftet til ståldæksler ( ATZ)


2019
Udhuse/skure og fælleshuset: sommer 2019, Nye jordplader, udskiftning af sporadiske brædder og 1 ny stolpe (KP tømrermester)
Fælleshuset 49B: sommer 2019, totalrenovering, nyt inventar, service, hvidevarer osv. (Flere håndværkere + Lars)
Udv. Maling - Udhuse/skure og fælleshuset: efterår 2019 (Jens E. Malerfirma A/S)
Karnapper, betonsøjler i portene: efterår 2019, afrensning af alger, hvert 5. år (KP tømrermester)
Udelys: okt 2019 nye lysrør- og lampearmaturer på alle skure og Fælleshus (Hjarnø El Teknik)


2018
Fælles Varmeveksler: maj 2018, Afkalkning i Teknikrum (Krüger Aquaservice)
Teknikrum: maj-aug 2018, eftersyn af fjernvarme anlæg, VVS renovering, ny styrenhed, fjernovervågning og optimering (Schneider Electric)… Igangsat 23. august 2018.,
1-års garanti-syn: aug 2018, Døre og vinduer (HMJ Byg APS+ Nick Kalmar)
Varmevekslere: Udskiftning sep-okt 2017, alle 32 vekslere til ny energibesparende model (Schultz VVS)
Udevandhaner: sep 2017, 4 vandhaner nedlagt, 2 tilbage (Buur VVS)
Karnapper: efterår 2018, Reparation og ny isolering af hjørnelejligheders karnapper (KP)

2017
Afsyring Januar 2017: Nr. 51 og 03.
Fliser Okt 2017 fliser nr. 9-35 er rettet op i indergården (Havemanden)
Fugtproblemer april 2017: undersøgt i nr. 9 – ingen fejl på bygningen, ingen kloak- eller rørproblemer og ej heller problemer udendørs – syn 2017-04-24 – der er udarbejdet rapport til fremtidige sager.
Boilerrum Feb 2017: Knud Jensen VVS og Schneider har gennemgået boilerrummet, og der ingen forestående reparationer/udskiftninger (med forbehold for at der er ting der uventet går i stykker)
Udskiftning af døre og vinduer: fra uge 16 – 39 (52) 2017 (HMJ Byg APS+ Nick Kalmar)
Byggestrøm: maj 2017: ekstra gruppe installeret i Boilerrum (HMJ BYG)
Fjernvarme anlæg: 12 sep 2017: årligt servicebesøg (Schneider Electric)
Tagrender, nedløb: sept. 2017 tætne tagrender og nedløb (Buur VVS)
Tagrender: sept. 2017 Alle tagrender renset (Buur VVS)
Udskiftning af varmevekslere: sep -okt 2017, alle 32 vekslere til ny energibesparende model (Schultz VVS)
Udevandhaner: september 2017 4 vandhaner nedlagt (Buur VVS)
Fliser: okt. 2017 Fliser nr. 9-35 er rettet op i indergården (Havemanden)


2016
Fælles varmeveksler: maj 2016 Afkalkning i teknikrum (Krüger Aquaservice)
Skotrender sommer 2016: udskiftet ved nr. 05-07-09-11 + 33-35-37-39 + 51-53-55-57 (KP XX Tømrermester)
Undertag foråret 2016: efterset og repareret (KP Tømrermester xx ?)
Varmevekslere Afsyring : Juni 2016 nr.7. November 2016: Nr. 01 – 11 – 13 – 61. 17-33-37-47.
Varmeveksler Udskiftning : Nr. 35


2015
Se Vedligeholdelsesplan

2014
Se Vedligeholdelsesplan

2013
Alle vinduer, døre, skure og Fælleshus er malet i forsommeren 2013


Nye døre og vinduer, 1 års gennemgang

Tilstandsrapport og Vedligeholdelsesplan 2022(10 års Basisplan)